ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખ જાહેર, આ તારીખે થશે મતદાન

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખ જાહેર, આ તારીખે થશે મતદાન

ઘણા સમયથી ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થવાની રાહ જોવામાં આવી રહી છે, જેનો અંત આજે આવી ગયો છે..આજે ચૂંટણીપંચની …

Read More