નવી મતદાર યાદીમાં તમારું નામ ચકાસો : નામ ચકાસવા અહી ક્લિક કરો

તમારા ગામની મતદાર યાદી પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો. એક નવી સાઇટ ખૂલશે. સાઇટ ખૂલ્યા બાદ …

Read More