જમીનના વર્ષો જુના રેકોર્ડ મેળવો તમારા મોબાઈલમાં માત્ર 2 મિનીટમાં

તમારા સ્થાનિકોના જુના જુના રેકોર્ડ મેળવો તમારી સંસ્થામાં વિધાનસભા : 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ગણલેન્ડો મેળવો, ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા સિસ્ટમ રેકોર્ડ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત ઇ ધારા તરીકે ઓળખ ડીજીટાઇઝેશન સિસ્ટમને ભારત સરકાર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે. આ સિસ્ટમને ઇ-ગવર્નન્સ પ્રોજેક્ટ માટે પ્રજાતિ- પણ મળેલો છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને ઉત્તેજન આપવામાં આવ્યું છે. હવે રાજ્યના ખેડૂતોની સુવિચારી રેકોર્ડ એટલે કે લેન્ડ રેકોર્ડ નમૂના 7/12, 8-A, 6 વગેરે ડાઉનલોડ કરી શકાશે. આ ડીજીટલ સાઇન્ડની નકલ AnyRoR ગમે ત્યાં પોર્ટલ અને iORA પોર્ટલથી શકય નિકટ.

7/12 ની નકલ ઓનલાઇન

નકલ પર કયુઆર કોડ (QR કોડ) ઉપલબ્ધ થશે. જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાતરી ઓન-લાઇન કોઈ પણ વ્યક્તિ-સંસ્થા કરી શકે. કૃપાસૂલી સેવાઓના દસ્તાવેજો રાજ્યના નાગરિકોને સરળતાથી અને પારદર્શીતા મળી રહે છે એ માટે રાજ્ય સરકાર i-ORA પોર્ટલ સહિત અનેકવિધ નવતર આયામો હાથને આ સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે કારણ કે મહિલા નાગરિક સમયની સાથે પૈસાની બચત પણ કરી રહી છે.

ડીજિટલી સાઇન્ડ નકલ AnyRoR અથવા i-ORA પોર્ટલ પરથી મેળવી શકાશે

સૌ પ્રથમ ડિજિટલી સાઇન્ડ કોપી AnyRoR (https://anyror.gujarat.gov.in) અથવા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in) પોર્ટલ પર જાઓ. ત્યાં ચોથા નંબર પર જમીનનો રેકોર્ડ જુઓ – ગ્રામીણ પર ક્લિક કરો. ક્લિક કર્યા બાદ નીચે કોઈપણ એકને પસંદ કરો ( (કોઈ એક પસંદ કરો) એ લખેલું હશે. ત્યાં ક્લિક કરો વિવિધ પ્રકારની વિગતો ખુલશે.

કોઈપણ ડિજિટલ સાઇન્ડ કૉપિમાં વ્યક્તિએ તેણે ઉમેર્યું કે, જમીન માટે મહત્વપૂર્ણ રેકર્ડ આગામી નમુના નં. 6, 7/12, 8-અની અધિકૃત નકલ હાલે જે ઇ-ધરા કેન્દ્ર / ઇ-ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઉપલબ્ધ થશે, તે હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ ડિજિટલી સાઇન્ડ (ડિજિટલ હસ્તાક્ષરિત) નકલ ઓન-લાઇન સાથે, અવર આ નકલનો ઉપયોગ કરવા માટે અધિકાર ગણાવે છે. આ માટે ભરપાઈ કરવાની નકલ ફી પણ ઓન-લાઇન સુરક્ષાની રાખ. ડીજિટલી સાઇન્ડ કોપી AnyRoR (https://anyror.gujarat.gov.in) અથવા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in) પોર્ટલ પરથી શકિતને. આ નકલ પર કયુઆર કોડ (QR કોડ) ઉપલબ્ધ થશે. જેથી તેની અધિકૃતતાની ખાતરી ઓનલાઈન કોઈ પણ વ્યક્તિની સંસ્થા કરી શકે.

આ પણ વાંચો : મફત પ્લોટ સહાય યોજના ગુજરાત ૨૦૨૨ : અહી ક્લિક કરો

7/12 અને 8-અના દાખલાઓ ડાઉનલોડ કરવા માટે સ્ટેપ

 • સૌપ્રથમ મહેસુલ વિભાગના AnyRoR (anyror.gujarat.gov.in) તથા i-ORA (https://iora.gujarat.gov.in/) પર પોર્ટલ પર જાઓ.
 • AnyRoR અથવા i-ora પોર્ટલના મુખ્ય પેજ પર દર્શાવેલ “Digitally Signed RoR/ડિજિટલ સાઇન્ડ ગામ નમૂના નંબર” પર ક્લિક કરો.
 • તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો.
 • વેબસાઈટની પેજમાં દેખાતા Captcha Code વાંચીને તેની નીચેના ટેક્સબોક્ષમાં દાખલ કરો. જો captcha code વાંચી શકાય એમ ન હોય તો “Refresh Code” પર ક્લિક કરો. જેથી નવો કોડ સ્ક્રીન પર આવશે.
 • કેપ્ચા કોડ નાખ્યા બાદ “Generate OTP” પર ક્લિક કરો. OTP જનરેટ કરવાથી તમારા દ્વારા દાખલ કરેલા મોબાઈલ નંબર પર વેરિફિકેશન કોડ આવશે.
 • મોબાઇલ નંબર પર પર આવેલા વેરિફિકેશન કોડ Textbook મા દાખલ કરીને “Login” પર click કરો.
 • Login પર click કર્યા બાદ ડિજિટલી સાઇન્ડ ગામ નમૂના મેળવવા માટેનું ફોર્મ ઓપન થશે.
 • ગામ નમૂના નંબર મેકવાવા માટે તમારો જિલ્લો, તાલુકો અને ગામ પસંદ કરવાનું રહેશે. જેમાં સર્વે નંબર / બ્લોક નંબર / ખાતા નંબર / નોંધ નંબર પસંદ કરી “Add Village Form”પર click કરો.
 • તમારે જરૂરી ગામ નમૂના નંબર ની વિગતો એક પછી એક ઉપર જણાવેલ મુદ્દા નંબર- 8 મુજબ “Add Village Form” પર click કરી યાદી તૈયાર કરો.
 • ત્યારબાદ ગામ નમૂના નંબરની યાદી તૈયાર કર્યા બાદ તેની જરૂરી ચકાસણી કરી “Procced For Payment” પર click કરો.
 • હવે “Procced For Payment” પર ક્લિક કર્યા બાદ જો કોઈ સુધારો કરવો હોય તો “Cancel Request” પર ક્લિક કરો.
 • .જો તમામ માહિતી બરાબર હોય તો “Pay Amount” પર click કરી જરૂરી રકમની ચૂકવણી ઓનલાઇન કરો.
 • નોંધ:- A) ગામ નમૂના માટે ફી Online જ ભરવાની છે. B) ઓનલાઈન રકમ ભરતાં પહેલાં ઓન-લાઈન પેમેન્ટ કરવા અંગેની પોર્ટલના મુખ્ય પેજ પર દર્શાવેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવી.
 • પેમેન્ટની ચુકવણી કર્યા બાદ ડિજિટલ ગામ નમૂના નંબર Download કરવા માટે સ્ક્રીન પર મળશે. જેમાં “Download RoR” પર ક્લિક કરીને ડીજીટલ ગામ નમૂના ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
 • નોંધ:- A) જો રકમની ચુકવણી કર્યા બાદ ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તૈયાર થયેલા ન હોય તો “Generate રોર” પર ક્લિક કરી ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તૈયાર કરો.
 • ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબર તમારા login માં 24 કલાક સુધી ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ રહેશે. ત્યારબાદ લોગીનમાંથી રદ થશે.
 • Digital Gam Namuna Number માં ડીજીટલ સાઇન્ડ હોય છે. અને તે રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્ય કરેલી નકલ છે.
 • ડીજીટલ ગામ નમૂના નંબરમાં દર્શાવેલ QR Code સ્કેન કરવાથી કોઈપણ વ્યક્તિ કે સંસ્થા તેને સર્વરની કોપીની ખરાઈ તેમજ ચકાસણી કરી શકશે.
આ પણ વાંચો : ગુજરાતી સુવિચાર કલેક્શન ૨૦૨૨
AnyRoR Gujarat Websiteઅહી ક્લિક કરો
i-ORA Gujarat Portalઅહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment