Gujarat History Quiz: 04 (વાઘેલા વંશ)

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔
અહી ક્લિક કરો

કાયદો ટેસ્ટ (કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ)Click here
સપ્ટેમ્બર મહિનાનું કરંટ અફેર્સ Click here
ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટClick here
ગુજરાતની લોકસંસ્કૃતિ Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ (પૌરાણિક યુગ)Click here
અંગ્રેજી ગ્રામર ક્વિજClick here
મુઘલકાળમાં ગુજરાત ટેસ્ટClick here
કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષાના જુના પ્રશ્નપત્રોDownload

Welcome to your Gujarat History Quiz: 04 (વાઘેલા વંશ)

1. ધોળકાના જાગીરદાર કોણ હતા .?
2. વિસલદેવ ના સમય માં દુકાળ પડ્યો ત્યારે કોને તેમના પોતાના અનાજ ના કોઠારો રાજાને આપી મદદ કરી હતી. ?
૩. નીચેનામાંથી કયું સારંગદેવ વાઘેલા નું ઉપનામ છે. ?
4. કોને કારણઘેલો કહેવામાં આવે છે. ?
5. ભવાઇના વેશ ની શરૂઆત કોના આક્રમણ સમયે થઈ હતી. ?
6. ભવાઈમાં સૌથી જૂનો વેશ કોનો હોય છે. ?
7. ભવાઇના મુખ્ય વાજિંત્ર ને શુ કહે છે. ?
8. સારંગદેવ નો છેલ્લો અભિલેખ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ?
9. નીચેનામાંથી કયો ભવાઈનો વેશ નથી. ?
10. વસંતપાળે નીચેનામાંથી કઈ કૃતિ ની રચના કરેલી છે. ?
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

2 thoughts on “Gujarat History Quiz: 04 (વાઘેલા વંશ)”

Leave a Comment

Your email address will not be published.